Inter Center
Tel: 038 581 142 (Call) Fax: 038 581 142
Str. Avdi Kelmendi
Lipjan, 14000
Rreth nesh
Misioni i kompanisë është ofrimi i shërbimeve dhe produkteve cilësore, Ajo çka ketë kompani e bënë te favorizuar nga ana e klientëve është kultura brenda kësaj kompanie, komunikimi i mirëfilltë i harmonizuar ndërmjet stafit të kompanisë dhe konsumatorëve.

Stafi i ynë është thellësisht të angazhuar për të siguruar nivel më të lartë të ekspertizës profesionale dhe përkujdesje te klienti nëpërmes një spektri të gjerë dhe shërbimeve këshilluese që ne ofrojmë.

Politika jonë e zhvillimit të vazhdueshëm dhe respektimi e standardeve më të larta profesionale na mbajnë në një hap me zhvillimet e fundit dhe për këtë arsye ne jemi në gjendje të ofrojnë shërbime të domosdoshme për të përmbushur nevojat e klientit që tani dhe në të ardhmen.

Prioritet i menaxhmentit e kompanisë Inter Center është “perceptimi i konsumatorit”, kompania mundohetë ta njohë më për së afërmi klientët e sajë, t’i kuptojë dhe t’i njohë kërkesat dhe shijet e konsumatorëve, t’u ofrojë konsumatorëve zgjedh
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Inter Center
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë