Cakto pakon e regjistrimit
Falas përgjithmonë
Përgatitjen e prezentimit online të biznesit tuaj e kryeni vetë

6 shpallje për produkte/shërbime
6 fotografi për biznesin tuaj
1 reklamë anësorë
Asnje reklamë ballore
Rradhitje normale në rezultate

Falas sepse:

Reklamat e bizneseve me pagesë mund të shfaqen në prezantimin e biznesit tuaj Falas Përgjithmonë Me kërkesen tuaj, në të ardhmen mund ta ndryshoni pakon
Shkëmbim shërbimesh
Ne ju këshillojmë në përgatitjen e prezantimit

9 shpallje për produkte/shërbime
10 fotografi për biznesin tuaj
1 reklamë anësore
1 reklamë ballore
Rradhitje normale në rezultate

Falas sepse:

Reklamat e bizneseve me pagesë mund të shfaqen në prezantimin e biznesit tuaj Falas Periudhë 12 muaj Me kerkesën tuaj, në të ardhmen mund ta ndryshoni pakon
Premium
Ne ju ndihmojmë që ta prezantoni biznesin në menyrë profesionale

15 shpallje për produkte/sherbime
25 fotografi për biznesin tuaj
4 reklama anësore
2 reklama ballore
Rradhitje në fillim të rezultateve

Me pagesë sepse:

Reklamat e juaja shfaqen brenda bizneseve falas, si dhe keni rradhitje të theksuar në fillim 99 € Periudhë 12 muaj Me kerkesën tuaj, në të ardhmen mund ta ndryshoni pakon
Nuk jeni të sigurtë?
Kliko këtu dhe informohu më shumë rreth seciles pako të regjistrimit të bizneseve.