LOGIN N.P
Tel: +377(0)44773773 (Call)
B."Bill Clinton", Bll.5-Hy.3-Nr.5 ,10000 Prishtinë , Kosovë
Prishtinë, 10000
Rreth nesh
Kompania jonë ofron një gamë të gjerë shërbimesh duke e përdorur gjithë potencialin e biznesit tuaj, në mënyrë që ai të ketë sukses të garantuar.

Krijimi dhe zhvillimi i software-ve aplikative, sipas kërkesës së kilentëve.

Këshillimi dhe sigurimi i pajisjeve programore (software-it).

Shkrimi dhe përgatitja e projektit për implementimin e Sistemeve Informative, gjithashtu edhe përshtatja sipas kërkesave dhe specifikave të klientit.

Ofrimi i këshillave për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së IT-së.

Mbulimi e mbështetja në punët llogaritare, ato të kontabilitetit dhe të auditimit, si edhe këshilla të ndryshme mbi tatimet.

Këshillime të ndryshme në lidhje me afarizmin dhe proceseve të afarizmit.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga LOGIN N.P
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga LOGIN N.P
Shto fotografi