Ramiplast
Tel: 44304803 (Call)
FFsh. Malësia e Re - Prizren
Prizren, 20000
Rreth nesh
Sh.P.K. Ramiplast është kompani e re në tregun e Kosovës e cila merret me prodhimin e kovave te plastikes. Për momentin bëjm prodhimin e shtatër modeleve Kovë 3 Litra, 6 Litra, 10 Litra dhe 18 Litra të rrumbullakta dhe Kovë 3 Litra, 10Litra dhe 18 Litra Elipse. . Prodhimet tona janë cilësore, kualitative me çmime shumë të arsyshme për tregun vendor. Kovat plastike janë të përshtatshme për ruajtjen e materialeve të ngurta dhe fluide. Kanë një sistem unik të  mbylljes. Dizajni i paketimi është funksional dhe i përshtatshëm për kërkesat e larta teknike dhe klimatike. Prodhimet tona janë të destinuara për industrin ushqimore dhe veprimtarit ndërtimore. Dekorimi: tek të gjitha llojet e kovave bëjme edhe shkrimin e logos ne dimensione te ndryshem.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Ramiplast
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë