NTSH LOLI
Tel: 044144653, 04170852 (Call)
Komoran-Drenas
Drenas-Prishtin
Prishtinë,
Nuk ka përshkrim te biznesit
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga NTSH LOLI
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Kategoritë tjera:
Ndërtim » Ndërtim Projektim