Victoria Ivnest
Tel: 029 71 251 (Call) Fax: 029 71 279
Brigada 123 p.n.
Therandë, 23000
Rreth nesh
Që nga operimi i kompanise Victoria Invest International Group si veprimari e veqant perpos tregetisë është specializuar ne ndertimin e larte dhe te ulet.

Victoria Invest International Group posedon te gjitha llojet e makinerive per ndertim prej transportit e deri te makinat per ekzekutimin e puneve perfundimtare si ekzekutimi i asfaltit.

Gjithashtu edhe elementet apo lendët si asfalti, guri i thyer prodhohen nga Vitoria Invest International Group per tu perdorur per projektet e kontraktuara apo per kompanitë e treta kontraktuese.

Deri më tani është krijuar një reference e shkelqyer për punët e kryera duke filluar prej kanalizimeve, pendave, kanaleve të ujitjes, ujësjellsave, rrugëve rurale dhe urbane, shkollave, qerdheve, objekteve të medha banimi duke ia krijuar një imaxh premtues kompanisë.

Victoria Invest International Group zakonisht ka egzekutuar punë të kontraktuara nga investitorët në vijim:

-Ministria e transportit dhe post telemkomunikacionit të Kosovës.

-DHW

-CDF

-Kuvendet komunale të Kosovës.

-Etj.

Që nga operimi i kompanise Victoria Invest International Group si veprimari e veqant perpos tregetisë është specializuar ne ndertimin e larte dhe te ulet. Victoria Invest International Group posedon te gjitha llojet e makinerive per ndertim prej transportit e deri te makinat per ekzekutimin e puneve perfundimtare si ekzekutimi i asfaltit. Gjithashtu edhe elementet apo lendët si asfalti, guri i thyer prodhohen nga Vitoria Invest International Group per tu perdorur per projektet e kontraktuara apo per kompanitë e treta kontraktuese. Deri më tani është krijuar një reference e shkelqyer për punët e kryera duke filluar prej kanalizimeve, ujësjelsave, rrugëve rurale dhe urbane, shkollave, qerdheve, objekteve të medha banimi duke i krijuar një imaxh premtues kompanisë.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Victoria Ivnest
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga Victoria Ivnest
Shto fotografi