PORTAL PUNE web-faqe për punësim
Tel: +377 (0) 44 739 793 (Call)
Lagjia Përroni i Njelmët p.n
Prishtinë, 10000
Rreth nesh
Portal pune ka për qëllim që të ofrojë një shërbim për ndërmjetësim punësimi të cilësisë së lartë, i cili ndihmon punëkërkuesit, të gjejnë punën më të mirë të mundshme dhe, gjithashtu ndihmon punëdhënësit të gjejnë kandidatin më të përshtatshëm.

Si qellim tjetër kemi përmirësimin e sistemit te shërbimit te punësimit ne Kosovë, duke e afruar atë me standardet e Bashkimit Europian, nëpërmjet futjes se metodave bashkëkohore te shërbimeve te punësimit përmes internetit.

Thelbi i objektivave të shërbimeve të ndërmjetësim punësimit është që të ju ofrojë të papunëve informata për punësim dhe të japim udhëzime cilësore, të sigurojmë informacione për rekrutim të shpejtë në përgjigje të punëdhënësve.

www.portalpune.com
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga PORTAL PUNE web-faqe për punësim
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë