AtomMed
Tel: +381 (0)38/551-675 (Call) Fax: +381 (0)38/551-675
Ulpiana D/8, Prishtinë
Prishtinë, 10 000
Rreth nesh
Jemi kompani serioze e cila mirret me furnizim medcinal dhe laboratorik, kemi shtrirje në tërë teritorin e Republikës së Kosovës dhe mbulojmë një pjesë të konsiderushme të tregut në Kosovë.
Posedojmë mallin dhe paisjet më cilësore nga prodhuesit më prestigjioz perëndimor.
Shesim reagjenta dhe aparatura të cilësis së lartë të cilët nevojiten për laboratoret e analizave Biokimike-Hematologjike, Mikrobiologjike etj.
Po ashtu posedojmë staf të kualifikuar që është i gatshem të ju ndihmoj në çdo vend dhe në çdo kohë.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga AtomMed
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga AtomMed
Shto fotografi