ARAL electric
Tel: 044 888 288 (Call)
Rr. Haxhi Zeka lok 18
Prizren, 20000 Prizren
Rreth nesh
Perfaqesi tregtare me shumic e materialeve elektrike, hidrosanitare, dyerve industriale, mjeteve per prerje dhe shpim te mermerit dhe metaleve.

Instalimi i rrjetit elektrik dhe mirembajtja e makinave industriale dhe shtepiake.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga ARAL electric
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga ARAL electric
Shto fotografi