Maqiteva Comerc
Tel: 049 183 792 (Call) Fax: 049 183 792
Rruga Brigada 123 Shiroke
Therandë, 23000
Rreth nesh
Kompania Energjetike Shërbyese Maqiteva Comerc, ka një tradit të punës profesionale në lami të energjetikës, prej vitit 1992, dhe është regjistruar, për here të pare pas lufte me 01.06.2000.

Kompania Energjetike Shërbyese Maqiteva Comerc “ , ka një kuadër profesional me përvojë 3 deri 25 vite pune. Kjo Kompani deri më tani ka kryer mbi 100 Km linja të rrjetit elektrik 10 Kv dhe 04 Kv , në mbi 70% e linjave është punuar me shtylla të betonit . Po ashtu ne kemi bërë dhe montimin e 80 Trafo tacionëve.

Gjithashtu Kompania Energjetike Shërbyese Maqiteva Comer , bënë edhe incizimin dhe projektimin e LP . 10 Kv të trafo stacionëve . Në ato vende ku ne e fitojmë tenderin , projektin e punojmë gratis.Kompania Energjetike Shërbyese Maqiteva Comerc , ka mekanizëm të mjaftueshëm për kryerjen e punimeve të cilat i besohen.

Kompania Energjetike Shërbyese maqiteva comerc, merret me projektimin e rrjeteve elekro energjetike, projektimin e trafo stacioneve , ndërtimin e rrjeteve elektro energjetike si dhe ndërtimin e dhe riparimin e trafo stacioneve.Përgatit dokumentacionin tekniko – investime ( projekt )Bënë projektimin e të gjitha fazave për :Projektimin e rrjeteve 35 kv, 10 kv , 04 kv etj…Projektimin e trafo stacioneve 20 , 10/04 kv .Projektimin e instalimeve të objekteve të ndryshme industrialeKryen punët elektroinstaluese të rrjeteve dhe trafo stacioneveBënë ndërtimin e rrjeteve elektroinstaluese , montimin e trafo stacioneve me fuqi të ndryshme si dhe instalime të ndryshme të objekteve industriale, afariste dhe banesore dhe atë :Ndërtimin e rrjetëve elektroenergjetike,airor dhe kabllvik 35kv, 20kv, 10kv, 04kvMontimin e trafostacionëve me fuqi të ndryshmeInstalimin elektro energjetik të objekteve industrialeInstalimin e objekteve afaristeInstalimin e rrjetit të telefonit dhe internetitInstalimin e objekteve banesore.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Maqiteva Comerc
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Kategoritë tjera:
Ndërtim » Ndërtim Projektim
Energji » Energjetikë