On Tv
Tel: 038 225 702 (Call) Fax: 038 225 702
Ndërtesa e Universitetit AAB
Prishtinë, 10000
Rreth nesh
ON TV është një subjekt privat biznesi,i licencuar nga KPM-ja cili programin e vet për territorin e Kosovës e transmeton në rrjetin kabllor të operatorëve KUJTESA dhe IPKO dhe operatorëve të tjerë të licencuar nga KPM-ja,ndërsa për Amerikë,Kanada dhe Australi përmes SHQIP TV.

ON TV është themeluar me 12 maj 2008 ,dhe ka si synim për të sensibilizuar opinionin në Kosovë me të gjitha problemet me të cilat përballet shoqëria kosovare ndërsa vend të posaçëm do të zënë edhe emisionet informative, edukative dhe argëtuese.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga On Tv
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga On Tv
Shto fotografi