Petrol Company
Tel: 038 601 057 (Call) Fax: 038 601 059
Të gjitha kryeqendrat e Kosovës
Prishtinë, 10000
Rreth nesh
Mirë se vini në faqen prezantuese tek Petrol Company. Veprimtaria e Petrol Company’s ka filluar ne vitin 1999. Kompania është regjistruar me 11.05.2000 pranë Administratës së Përkohshme Civile te OKB-së, Njësisë së Regjistrimit të Përkohshme të Subjekteve Afariste.

Petrol Company ka filluar veprimtarin fillimisht ne Fushë Kosovë duke vazhduar se zgjeruari edhe me pikat tjera si në Çagllavicë, Lipjan, Ferizaj, Pejë dhe me bazën e Derivateve të ndërtuar në Dobrevë. Po ashtu ne te dy pikat në Fushë Kosovë dhe ne Pejë posedojmë Restorante.
Ne Company-në tonë janë te punësuar afro 100 punëtor, te profileve te ndryshëm.

Zgjerimi dhe shtrirja kompanisë sonë në qytetet e lartcekura, është pjesë e strategjisë sonë që ka per qellim zgjerimin dhe shtrirjen e veprimtarisë sonë në të gjitha qytetet e Kosovës, buzë magjistraleve.

Kontraktorët e Petrol Company’s janë shumë Institucione vendore e ndërkombëtare, kompani publike siç janë KEK-u, PTK-ja, Bankat, Ambasada e Zyre Diplomatike te akredituara ne Kosovë, pastaj kompani te mëdha vendore, biznese te mëdha dhe te vogla etj etj …

Shërbimet e ofruara për konsumatorët tonë, janë ne nivel dhe plotësojnë normat dhe
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Petrol Company
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë