Alplast
Tel: 044 666 455 (Call) Fax: 038 570 842
Konstanti i Madh P.N.
Prishtinë, 10000
Rreth nesh
Ndërmarrja për prodhimin e paraformës dhe PET ambalazhit ‘Alplast’ u ofron produkte plastike cilësore për ambalazh të pijeve dhe artikujve të ndryshëm të cilët mund të paketohen në këtë lloj ambalazhi.

Alplast ju ofron paraforma: 027 gr, 036 gr, 041 gr, 046 gr, 049 gr, si dhe ambalazhe prej 0.33 gr, 0.50 gr, 0.75 gr, 1 L, 1.5 L, 2 L dhe 2.5 L.

Ndërmarrja për prodhimin e paraformës dhe PET ambalazhit ‘Alplast” nga Podujeva ju ofron artikujt që ju nevojiten ndërmarrjeve të mëdha, ndërsa si dëshmi më e mirë se suksesit është numri i madh i klientëve të cilët i furnizon Alplast

E themeluar në vitin 1998, kjo ndërmarrje operon me sukses dhe furnizon ndërmarrjet e mëdha vendore, siç janë: Bibita (Pejë), Frutex (Pejë), Vjosa (Prishtinë), Maxi (Prishtinë), Shendi (Kaçanik), Jeta (Kllokot) Fantra (Ferizaj), etj

Për më shumë informacione dhe detaje teknike, ju mund të na kontaktoni përmes telefonave, dhe opsioneve tjera që janë vendosur në këtë faqe, si dhe mund të shihni galerinë e fotografive për specifikime.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Alplast
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga Alplast
Shto fotografi