N.Sh. "Test&Ing" - Prizren
Tel: +383 (0) 44 333 730 (Call)
Rr. Fazli Grajqevci - Lagjja Dardania
Prizren, 20000
Rreth nesh
Laboratori i materialeve ndërtimore

Kryejmë këto shërbime:

- Ekzaminimet e betonit,
- Ekzaminimet e armaturës,
- Ekzaminimet e asfaltit,
- Ekzaminimet e bitumenit,
- Ekzaminimet e agregateve,
- Shpimet gjeoteknike-gjeologjike,
- Ekzaminimet e dheut (si material ndërtimorë),
- Ekzaminimet e elementeve të betonit.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga N.Sh. "Test&Ing" - Prizren
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga N.Sh. "Test&Ing" - Prizren
Shto fotografi
Kategoritë tjera:
Shërbime profesionale » Tjetër