Fortesa
Tel: 044 140 114 (Call)
Korishë Magj. Prizren - Prishtinë
Prizren, 20550
Rreth nesh
Ndërmarrja prodhuese tregtare shërbyese Fortesa është ndërmarrje që merret me prodhimin e elementeve nga betoni, ku produktet e saja karakterizohen me kualitet dhe qëndrueshmëri në rrethana dhe kushte të ndryshme si ato të presionit, ashtu edhe ato atmosferike.

Njëherit ndërmarrja Fortesa ofron edhe zall të ndryshëm të disa fraksioneve, ku njëherit ndër shërbimet e shumta të kësaj ndërmarrje, ofrohet edhe transporti gatis.

Me një hapësirë prej 10.000 m2, dhe me një staf të aftësuar mirë për punën adekuate, Fortesa ofron elementet nga betoni siç janë:

Bllok betoni 12,bllok betoni 20, bllok betoni 25, bllok oxhak 25, Kubëza 8 cm si 6 këndëshe, tull, I, S, Sinusoidë, të gjitha këto pa dhe me ngjyra të ndryshme, si dhe shtruarjen e tyre

Anësorë 8x20x100, anësorë 12x24x100 anësorë 18x24x100x15 , anësor 18x24x100x12, ujorë 30x30x10, ujorë 40x30x12, kurse sa i përket separacioneve të zallit, Fortesa ofron zall, si ai natyral, zall i kombinuar, fraksion 1, fraksion, 2 fraksion 3 dhe fraksion 4.

Të gjitha prodhimet e ndërmarrjes Fortesa janë të atestuara nga instituti i ndërtimtarisë, kurse rezultatet gjithmonë kanë qenë të shkëlqyeshme, dhe vazhdimisht k
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Fortesa
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë