Eco-IndTech
Tel: +386 49 106 525 (Call)
Ulpiana, rr. Hivzi Sulejmani, Prishtine
Prishtinë, 10000
Rreth nesh
AUTOMATIZIM I PAISJEVE PRODHUESE-PROCESUESE INDUSTRIALE
Riparimi i paisjeve prodhuese-procesuese në industri.
Mirëmbajta e paisjeve prodhuese-procesuese në industri.
Riprogramimi i paisjeve prodhuese-procesuese elektronike në rast të humbjes së programit.
Programimi i ri i paisjeve prodhuese-procesuese elektronike që janë në defekt dhe aftësimi i tyre për punë sipas destinacionit përkatës në industri.
KËSHILLA EKONOMIKE (ANALIZA TË DETAJUARA EKONOMIKE)
Shpalljet
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Eco-IndTech
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë