Zbukurimi
Tel: 044 193 743 (Call)
Rruga e Tiranës p.n.
Viti, 61000
Rreth nesh
Ndërmarrja Zbukurimi është e specializuar në shërbimet e veta të cilat kanë një traditë dhe cilësi të lartë të punës, kjo e dëshmuar vazhdimisht nga klientët tanë të cilët gjithmonë ndahen të kënaqur dhe të habitur nga kualiteti i punëve të ekzekutuara nga ndërmarrja zbukurimi.

Zbukurimi ofron një spektër të gjerë shërbimesh për të cilat mbanë përgjegjësi dhe ofron garanci kualiteti dhe qëndrueshmërie, e dëshmuar kjo nga një numër i madh referencash nga punët e kryera, ku dominon estetika dhe bukuria!

Ndër shumë shërbime që ofron Zbukurimi, prej tyre veçohen shërbimet e suvatimit të brendshëm dhe të jashtëm, izolim me stiropor, kurse nuk përjashtohen edhe punimet me glad, abrib, knauf dhe ngjyra të ndryshme!

Në lëmin e shërbimeve me gips, patjetër duhet të cekët prodhimi dhe montimi i llajsneve prej gipsi!

Shërbimet e Zbukurimit gjithmonë plotësojnë kërkesat e klientëve, duke ofruar gjithmonë zgjidhjen më të mirë për ta, dhe gjithmonë duke i befasuar me elemente pozitive, dhe zbukurim të mirë!

Të gjithë të interesuarit për shërbimet tona mund të na kontaktojnë përmes numrit tonë të telefonit, i cili është vendosur në fushën e mëposhtme kontaktuese, dhe ne do të ju ndihmojmë me këshilla, dhe ide, për të realizuar kështu më së miri punët për të cilat keni nevojë

Për të gjithë vizituesit vlen slogani i lartpërmendur: “Puna jonë befasi për ju!”
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Zbukurimi
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga Zbukurimi
Shto fotografi