Treing Engineering Studio
Tel: +37744348919 (Call)
.Rr. Emrush Myftari , Nr:221
Pejë, 30000
Rreth nesh
Kompani ndertimore e cila meret me:

Projektim
Ndërtim
Mbikqyrje
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Treing Engineering Studio
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga Treing Engineering Studio
Shto fotografi
Kategoritë tjera: