Restaurant Toni-M
Tel: 044123629 (Call) Fax: 045949494
Lipjan, 14000
Nuk ka përshkrim te biznesit
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Restaurant Toni-M
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga Restaurant Toni-M
Shto fotografi
Kategoritë tjera:
Hotelieri » Restaurante Bare