Land-Geo
Tel: 044-049/ 303-269 (Call)
Remzi Ademaj, Ob.Afarist 34. Kati 2, Prizren-Kosove
Prizren, 20000
Rreth nesh
Percaktimi i kufirit nga te dhenat kadastrale.
Rilevim.
Piketim.
Ndarje dhe bashkim te parcelave.
Punim i situacioneve te ndryshme.
Regjistrimin e banesave, lokaleve afariste garazhave etj.
Konsultime ne fushen e gjeodezise.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Land-Geo
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga Land-Geo
Shto fotografi
Orari i punës
Ditet Nga ora Neri ne oren
e hënë 08:00 17:00
e martë 08:00 17:00
e mërkurë 08:00 17:00
e enjte 08:00 17:00
e premte 08:00 17:00
e shtunë 10:00 15:00
Kategoritë tjera:
Ndërtim » Tjetër