Bit Academy
Tel: 049785190 (Call)
Nazim Gafurri, 21
Prishtinë, 10000
Rreth nesh
Trajnim 2 mujor per Cisco CCNA.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Bit Academy
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga Bit Academy
Shto fotografi
Kategoritë tjera:
Edukim » Shkolla Private