Grand Group
Tel: 44358416 (Call)
rr.Nëna Terezë pn
Prishtinë,
Rreth nesh
bëjmë shitblerjen e pronave si:Troje,Shtëpi,Banesa,Objekte afariste e të ngjajshme,

Ofrojmë shërbime juridike si:zgjedhje të kontesteve të ndryshme pronësore,realizimin e të drejtave pronësore (kthimin e tokave) që kanë të bëjnë me tokat të konfiskuara nga ish ligjet Jugosllave

Gjithashtu ofrojmë edhe shërbime gjeodezike si:ndarje të parcelave,bashkim të parcelave,përcaktim të kufijve,matje gjeodezike-situacione të terenit për projektim
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Grand Group
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga Grand Group
Shto fotografi
Kategoritë tjera:
Shtëpi dhe prona » Patundshmëri