Gjiosken
Tel: 049 344 333 (Call)
Prishtinë,
Rreth nesh
GEOSCAN përdor “Ground Penetrating Radar” (GPR) për vlerësimin e intgritetit të konstruksioneve apo ndërtimeve inxhinierike. GPR bën evaluimin apo matjen shtresave nënsipërfaqësore duke matur densitetin e materialit.

Gjithashtu, GEOSCAN mund të furnizoj ekspertët dhe specialistët mjeko-ligjor me të dhëna të sakta të vendndodhjes dhe thellësisë së mbetjeve mortore. Duke ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve të praktikës së organeve të drejtësisë në kryerjen e ekspertizave mjekoligjore, dhe duke u mbështetur te risitë më të fundit teknologjike, bënë që kompania Geoscan të jetë një partner i rëndësishëm të ekspertëve dhe specialistëve mjeko-ligjor.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga Gjiosken
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Kategoritë tjera:
Ndërtim » Ndërtim Projektim