MikroBiz SHPK
Tel: 44266504 (Call)
Rr. "Rifat Berisha", Bregu i Diellit II
Prishtinë,
Rreth nesh
Programe të avancuara per menaxhimin e ndërmarrjeve të vogla, mesme, dhe të medha, qofshin ato tregtare, shërbyese, prodhuese etj.
Shpallje dhe oferta
Nuk ka asnjë shpallje/ofertë nga MikroBiz SHPK
Shto shpallje/ofertë
Dërgo porosi
Telefoni:
500

Ku ndodhemi
Fotografitë
Nuk ka asnjë fotografi nga MikroBiz SHPK
Shto fotografi
Kategoritë tjera:
Elektronikë » Kompjuterike