Mundësitë për kredi
Vendose në Facebook Ndrysho shpalljen
50 €
Publikuar nga opportunity&prets
Me 16.09.2017
Disponueshmërinë e financimit për person të caktuar pysique ose juridik , sipërmarrës, krijuesi i pasurisë .
Unë propozoj një kredi prej 100€ ka 700 M€ të shkurtër dhe të gjatë me një afat të arsyeshëm normën e interesit
në një pagesës periudhë të do në 72 Orë
Ju lutem kontaktoni me mua
Nuk ka telefon
Telefoni:
500

Nuk ka shpallje tjera nga opportunity&prets
Shto shpallje/ofertë