Aftësitë dhe teknikat e shitjes
Vendose në Facebook Ndrysho shpalljen
eur
Publikuar nga A&A Consulting Center
Me 06.07.2017
QËLLIMI I TRAJNIMIT:
T`ju prezantojmë disa nga teknikat dhe aftësitë shitëse, të cilat do t`ju shërbejnë në të ardhmen tuaj për shitjen e shërbimeve apo produkteve tuaja
NË FUND TË TRAJNIMIT DO TË JENI NË GJENDJE:
– Kuptoni se pse blejnë konsumatorët
– Kuptoni dhe praktikoni disa nga teknikat& aftësitë e shitjes
– Njoftoheni me stilet e komunikimit dhe vlerësimit të nevojave të klientit.
– Praktikoni aftësitë e vrojtimit , dëgjuarit dhe marrjes në pyetje.
– Njoftoheni me hapat e përgatitjes së takimit me klientin dhe mbyllni një shitje apo pranoni refuzimin.

METODA:
Ky trajnim do të jepet në formë interaktive, duke u fokusuar në nevojat specifike të pjesëmarrësve përmes prezantimeve të shkurtra,videove, demonstrimeve, diskutimeve, ushtrimeve individuale dhe grupore.
TRAJNIMI I DEDIKOHET:
Atyre që dëshirojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre të shitjes, duke filluar nga studentët, punonjës të kompanive tregtare, menaxherët, agjentët e shitjes, konsulentët, gjitha lëmit e tjera të cilat kanë të bëjnë me shitjen dhe prezantimin e një produkti apo shërbimi.
Tel: +381(0) 38 554 534
Telefoni:
500