Trajnim: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Vendose në Facebook Ndrysho shpalljen
79 eur
Publikuar nga A&A Consulting Center
Me 20.04.2017
PËRMBAJTJA E TRAJNIMIT:

Moduli 1
1. Kuptimi dhe definimi i burimeve njerëzore

2. Roli i BNJ njerëzore nëpër biznese

3. Përgjegjësitë e departamentit të burimeve njerëzore

4. Shembuj praktik……

Moduli 2
1. Rekrutimi dhe kuptimi i tij

2. Rekrutimi dhe planifikimi i fuqisë punëtore

3. Procesi i rekrutimit të stafit të ri

4. Metodat më të avancuara të rekrutimit

5. Pergatitja e shpalljes së konkurseve

6. Testimi dhe intervistat e punonjësve dhe prainimi i tyre

7. Shembuj praktik…..

Moduli 3

1. Vlerësimi i performances së punonjësve

2. Caktimi i objektivave për punonjësit

3. Ndarja e punës dhe e përgjegjësive

4. Shpërblimi dhe kompenzimi i punonjësve

5. Motivimi i punonjësve

6. Shembuj praktik

Moduli 4

1. Lista e pagave (Payroll)
2. Kalkulimi i pushimeve
3. Ligji i punës dhe specifikat e tij
4. Menaxhimi i konfliktit në punës
5. Përpilimi i kontratave të punës


Moduli 5

1. Menaxhimi i kohës dhe stresit në punë.

2. Teknikat më të mira për menaxhimin e kohës

3. Shembuj praktik.


Pjesëmarrja është e limituar.

Rezervoni vendin tuaj!

[email protected]
Tel: 038 554 534
044 610 938
facebook: aaconsultingcenter
Tel: +381(0) 38 554 534
Telefoni:
500