IMB-Shërbime për programin
Vendose në Facebook Ndrysho shpalljen
Me Marrëveshje
Publikuar nga Imb Kosovë
Me 03.07.2015
Shërbime për programin
IMPLEMENTIM FILLESTAR:
•Instalimi i programit.
•Konfigurimi fillestar i programit.
•Trajnimi i stafit.
•Asistencë online (telefon, internet) ose pranë zyrave të IMB-së, përgjatë 3 muajve pas instalimit të programit.
IMPLEMENTIM I PLOTË:
Përfshin asistencën fillestare dhe:
•Analizë biznesi për përshtatje optimale të programit.
•Konfigurimin e plotë të programit: detyrat, skemat kontabël, raportet.
•Kostumizimin e të gjitha ambjenteve të regjistrimit, të çeljeve etj.
•Trajnim të plotë dhe të avancuar të stafit.
MIRËMBAJTJE VJETORE:
Asistencë teknike dhe financiare për 1 vit.
•Asistencë teknike online (telefon, internet) dhe pranë zyrave të IMB-së.
•Konsulencë praktike për regjistrime të përditshme në program.
•Asistencë për procedurën e mbylljes së vitit dhe për përpilimin e bilancit.
•Vlerësim i kërkesave për funksione, raporte dhe shërbime suplementare.
•Konsulencë financiare & kontabël.
MIRËMBAJTJE MONITORUESE:
Shërbime shtesë, monitoruese.
•Monitorim periodik të regjistrimeve në ambiente të ndryshmë: kontabilitet, inventar, ditar analitik, etj.
•Udhëzime për korrigjimin e parregullsive dhe diferencave.
•Konfigurimin e shtesave apo modifikimeve të ndryshme me ndihmën e stafit administrativ.
SHËRBIME SHTESË:
Shërbime shtesë sipas kërkesave të përdoruesve.
•Shtesa dhe modifikime të funksioneve dhe moduleve.
•Trajnime shtesë.
•Konfigurimi i raporteve specifike sipas kërkesave të përdoruesëve.
Tel: 044 177 111
Telefoni:
500

Shpallje tjera nga Imb Kosovë