Imb-Alpha Web Buxhetor
Vendose në Facebook Ndrysho shpalljen
Me Marrëveshje
Publikuar nga Imb Kosovë
Me 03.07.2015
Alpha Web Buxhetor Program informatik për administrimin e institucioneve buxhetore si ministritë, bashkitë, drejtoritë rajonale dhe entet publike. Është programi i duhur për lidhjen e informacionit midis institucionit qendror dhe njësive në varësi të tij. Përshtatet gjithashtu me aktivitetin e organizatave joqeveritare.
Përfitimet kryesore:
Është i ndërtuar sipas legjislacionit shqiptar për institucionet buxhetore.
Merr në çast raportet standarde të kërkuar me ligj si: bilanci kontabël, PASh, cash flow, libri i madh etj.
Lidh në kohë reale institucionin qendror me njësitë vartëse.
Kontrollon njësitë shpenzuese, buxhetet, plani?kimet, studimet.
Ruan gjurmët e lëvizjes së fondeve.
Modulet bazë: raporte, kontabiliteti, inventarë, asetet, blerje, listëpagesat, likuiditetet.
Shërbimi i ofruar: analizë të plotë të proceseve të punës, konfigurimin e ambienteve të programit, instalimin e sistemit në të gjitha postet e punës, trajnimin e punonjësve në mjediset e punës së tyre dhe me të dhëna konkrete.
Funksione kyçe
I thjeshtë dhe fleksibël
Përdoruesi familjarizohet shpejt me funksionet e programit, në sajë të thjeshtësisë së tij.
Mund të ndërtoni vetë formatin e dëshiruar të faturave dhe dritareve të tjera të punës duke shtuar/hequr fusha dhe funksione.
Ndërton raporte të personalizuara duke grupuar të dhenat sipas dëshirës, me filtra të përzgjedhur, në formë grafike dhe tabele.
Furnitorët, llogaritë mund të transferohen automatikisht në program duke i importuar me një dokument ekse
Tel: 044 177 111
Telefoni:
500

Shpallje tjera nga Imb Kosovë