SIGURIMI KOLEKTIV I PUNËTORËVE
Vendose në Facebook Ndrysho shpalljen
Çmimet janë shumë të volitshme!
Publikuar nga K.S."Kosova e Re"Gëzim Hajdari
Me 04.02.2014
OBJEKT I MBULIMIT TË KËTIJ LLOJ SIGURIMI ËSHTË:- DËMTIMET AKSIDENTALE TË PUNËTORËVE,I CILI MUND TË SJELL SI PASOJË:-PAAFTËSI TË PËRHERSHME TOTALE,PAAFTËSI TË PËRHERSHME TË PJESSHME,PAAFTËSI TË PËRKOHËSSHME TOTALE,KOMPENZIME DITORE SI DHE SHPENZIMET MJEKËSORE.NË NJË PERIUDHË TË MBULIMIT GJATË ORARIT TË PUNËS APO 24 ORË.
Tel: 044/119-771;049/770-720
Telefoni:
500

Shpallje tjera nga K.S."Kosova e Re"Gëzim Hajdari