Sistem solar nga Sonnenkraft® Sol +
Vendose në Facebook Ndrysho shpalljen
Me Marrëveshje
Publikuar nga Muqa Compani
Me 12.05.2013
Zgjidhja SOL+ kombinon energjinë diellore me pompën ngrohëse HP12M ajër-ujë dhe kështu. Krijon një sistem që punon krejtësisht në mënyrë të pavarur. 100% e energjisë të kërkuar për ujë të nxehtë dhe ngrohje është e mbuluar nga kjo zgjidhje!
Tel: 044 266 624
Telefoni:
500