Softuer (Applikacion) per Shitje dhe Menaxhim
Vendose në Facebook Ndrysho shpalljen
Publikuar nga I.T.D.B.C
Me 25.03.2013
Softuer per menaxhim dhe Shitje per bizense te vogla dhe te medha. Posedon :

1. Librin e Shitjes,
2. Librin e Blerjes,
3. Stokun,
4. Furnizimin.
5. Perdoruesit,
6. Listen e Shitjeve,
7. Kthimin e Mallrave te Shitura,
8. Kartelen e Furnitoreve
9. Kartelen e Klienteve, etj.

- Kompatibil me qdo printer fiskal -
Tel: 044 / 836 - 838
Telefoni:
500

Nuk ka shpallje tjera nga I.T.D.B.C
Shto shpallje/ofertë